Kontakt

Bestyrelsen

  Formand

    Marianne Meyer

    tlf. 61 22 59 46

  Kasserer

    Lis Ahrentsen

    tlf. 61 70 41 86

  Sekretær

    Toni Sørensen

    tlf. 61 65 74 32

  Webmaster

    Lene Bang Jacobsen

    tlf. 21 29 72 89

  Medlem

    Preben Rosenberg

    tlf. 40 83 57 94

  Dirigent

    Bo Horsevad


Bestyrelsessuppleanter

  1. sup. Lene Bang Jacobsen

  2. sup. Kirsten Lund

Sangudvalg

  Toni Sørensen

  Lene Bang Jacobsen

  Bettina Jensen

  Lis Holtegaard

  samt dirigent

  1. sup. Kirsten Lund


Bilagskontrollantsuppleant

  Jørgen Jensen


Festudvalg

  Edith Nielsen

  Elsebeth

  Gert Pedersen

  Jørgen Jensen


Bilagskontrollant

  Gert Pedersen